Ambasadori i shtetit të Izraelit në vëndin tonë Z. Boaz Rodkin viziton Qendrat Rajonale të Autizmit.

Ambasadori i shtetit të Izraelit në vëndin tonë Z. Boaz Rodkin viziton Qendrat Rajonale të Autizmit.

Kreu i trupit diplomatik të Izraelit akredituar në vendin tonë, ambasadori Boaz Rodkin, ka vizituar Qëndrat Rajonale të Autizmit 1&2. I pritur nga presidentja e Fondacionit Fëmijët Shqiptar, Dr.Liri Berisha, ambasadori Rodkin është njohur me ambjentet, shërbimet terapeutike si dhe me modelet e organizimit të punës së ngritur.

Amasadori Izraelit u shpreh i impresionur për infrastrukturën dhe punën që behët në qendra. Ai mbeti I surprizuar kur mësoi se qëndra të tilla janë vënë në funksion të vendeve të Rajonit me përgatitje stafesh dhe specialistësh.

Ambasadori Rodkin premtoi se do të ofronte mbështetjen e tij në vendosjen e kontakteve me institucione dhe profesionistë që merren me autizmin në Izrael, një shtet shumë I përparuar në standarte mbi punën që bëhet me fëmijët me autizëm.

Në takim mori pjesë edhe Znj. Linda Dean , përfaqësuese e organizatës “People to People”.

Të ftuarve Dr. Liri Berisha u dhuroi flamurin e tyre kombëtar, një punim artizanal nga duart e fëmijëve me çrregullim të autizmit nën asistencën e terapistëve.

Profesionistë nga Kosova trajnimin tre mujor.

Duke filluar nga 12 Shkurti 2016 një grup profesionistësh të rinj nga Kosova u trajnuan për tre muaj për metodën më të avantazhuar sot në trajtimin e Autizmit, ABA.

E veçanta e këtij trajnimi ishte fakti që pjesëmarrësit ishin nga trevat e Kosovës, një nismë kjo e nisur që në trajnimin e kaluar, ku disa prej pjesëmarrësve  u kualifikuan për të punuar në qendrën e sapo hapur të Prishtinës dhe Prizrenit. Për të mbështetur iniciativën e Kosovës, Fondacioni Fëmijët Shqiptar u vjen në ndihmë këtyre qendrave duke u ofruar  trajnim profesional dhe supervizim.

Pjesëmarrësve ju ofrua punë konkrete me fëmijët.Të trajnuarit u njohën gjithashtu edhe me hartimin e Programit Edukativ Individual (IEP) dhe instrumentat vlerësues për të identifikuar dhe analizuar Sjelljet Problematike të paraqitura tek fëmijët. Në fund të trajnimit Qëndra realizoi matjen e njohurive teorike dhe praktike, ku të trajnuarit I’u nënshtruan një vleresimi me shkrim dhe punës direkte me një fëmijë që merr shërbimin terapeutik në Qendrat Rajonale të Autizmit.

profesionistet-certfikimi

Bosnje: Fondacioni firmos Platformën Gjithpërfshirëse të Ballkanit.


Sarajevë: Fondacioni Fëmijët Shqiptarë nënshkruan protokollin e angazhimeve të Platformës Gjithpërfshirëse të Ballkanit.

Dr. Liri Berisha nderohet me Çmimin e Mirënjohjes për kontributin ndaj personave me aftësi të kufizuar.

Fondacioni Fëmijët Shqiptarë bëhet pjesë e Platformës Gjithpërfshirëse të Ballkanit që u mbajt nën patronazhin e kryeministrit të Turqisë SH.T Z. Ahmet Davitoglu në datën 5 Maj në Sarajevë, Bosnje Hercegovinë.Kjo platformë është pjesë e Platformës Gjithpërfshirëse Botërore, e njohur ndryshe si një organizatë joqeveritare e themeluar nga universitete, OJF, qeverisje lokale dhe sektori privat me qëllim përhapjen e kulturës se gjithëpërfshirjes për personat me aftësi të kufizuara.


Në Platformën Gjithpërfshirëse të Ballkanit, marrin pjesë të gjitha shtetet e Ballkanit. Ajo ka për qëllim të promovojë sa më shumë aktivitete në fushën e arsimit, kulturës, atë sociale, teknologjisë, qasjes dhe punësimit për personat me aftësi të kufizuar. Ajo synon realizimin e aktiviteteve që lehtësojnë jetën e të moshuarve, aktivitete kulturore dhe sociale për fëmijët jetim, aktivitete ndërgjegjësuese për problemet e grave në jetën shoqërore si dhe anagazhon OJF-të për të përhapur kulturën e gjithëpërfshirjes së personave me aftësi të kufizuar.
Në fillim të Konferncës së Platformës Gjithpërfshirëse për Ballkanin vendet pjesëmarrëse përfaqësuar nga organizatat më të fuqishme në fushën e aftësisë së kufizuar dhe ministra te çështjeve sociale firmosën protokollin e angzhimeve.
Në emër të Fondacionit Fëmijët Shqiptar, Dr.Liri Berisha firmosi protokollin duke shprehur angazhimin e saj personal dhe të fondacionit që drejton për përmbushjen e qëllimeve të kësaj platforme.


“Duke qënë se Fondacioni Fëmijët Shqiptar ka kontribuar në vite me ndihmë konkrete në drejtim të mbështetejes së kategorive sociale në nevojë, si personat me aftësi të kufizuar, moshat e treta, fëmijët jetim, ata romë, fëmijët e sëmurë më diagnoza të vështira , fëmijët talasemikë dhe ata me autizëm, do të vazhdojë të gjejë burime për ta mbajtur këtë mision të pandërprerë.
Për gjithëpërfshirjen fëmijëve me aftësi të kufizuar, që do të jenë brezat e së nesërmes, është e nevojshme që në të gjitha mjediset të ofrohen sherbime dhe mundësi për shanse të barabarta.Shoqëria jonë ka nevojë për punë të përditshme në emancipim me qëllim përjetësimin e vlerave të gjithëpërfshirjes në komunitet.


Përfitimet nga mjedisi gjithëpërfshirës janë të shumta. Individët me me aftësi të kufizuar duhet të rriten me të drejta të barabarta me të tjerët, Kjo u garanton atyre mundësinë e pjesëmarrjes së plotë në komunitet.Realiteti na tregon shpesh herë se ka ende shumë diskriminim dhe përjashtim, duke krijuar kështu komunitete ku fëmijët dhe të rriturit autik nuk mund të integrohen në mënyrë të sukseshme në grupet e moshatarëve të tyre”.Gjate ceremonisë së dhënies së cmimeve Dr. Liri Berisha u vlerësua nga Zv. Presidenti i Platformes Boterore te Gjitheperfshirjes me Çmimin e mirënjohes për kontributin dhe ndihmën e dhënë ndaj personave me aftësi të kufizuar.Po kështu Dr. Liri Berishës iu edhe çertifikata e mbjelljes së një peme në emër të saj për angazhimin në përfshirjen e këtyre personave në shoqëri. Kjo pemë mbillet në një zonë të rezervuar nga Ministria e Pylltarisë dhe çeshtjeve ujore e Turqisë, e quajtur edhe si Pylli Boteror i Gjithëpërfshirjes, ku për çdo organizatë, qeveritare apo individ i cili jep kontributin e tij në përmbushjen e qëllimeve të kësaj platforme mbillet një pemë në shenjë mirënjohjeje.

Katër terapiste të Qëndrave të Autizmit 1& 2 në Kuvajt për formim profesional.

Të rritur më autizëm në Kuvajt punonin si mësues, sekretarë, punues qilimash, zdrukthtarë , kushinierë etj

Me përshtypje të rralla dhe aspak të hamendësuara më herët , janë kthyer nga Qendra Kuvajtiane për Autizmin katër terapiste të Qendrave Rajonale për Autizmin 1&2 .

Në një trajnim dy javor mbi trajtimin, edukimin dhe aftësimin teorik dhe praktik të përsonave me çregullim të spektrit të Autizmit , katër terapistet Enkelejda Zelaj, Dajana Bejko, Ola Minxhozi dhe Elisa Mino sollën me vete një eksperiencë të vyer për qendrat tona.

Modele pune shume efikase, mësim të struktuara në filozofinë REACH, vëzhgim të mësimeve në klasa, vrojtim direkt të terapisë okupacionale të studentëve me autizëm si dhe ndjekje nga afër të workshopeve ku këta studentë punonin punë druri, qëndistari , thurje qilimash etj – ishin këto disa nga momentet kyçe të ditëqëndrimit aktiv në Qendren Kuvajtiane të Autizmit, të cilat janë përkthyer nga terapistet si horizonte të reja edhe për qendrat tona të Autizmit.

Enklejda Zelaj: Ky trajnim sjell risi të reja në trajtimin e fëmijëve të rritur dhe te adulteve në Qendrat tona, për këtë grup moshe ne kishim nevoja emergjente për ndërhyrje.

Profesionalizmi , qetësia , serioziteti, durimi dhe përkushtimi i stafit të mesuesve dhe drejtuesve ne Qendrën e Autizmit në Kuvajt ishte i dukshem. Jam emocionuar tek shikoja adulte me auizëm që ishin mësues, sekretarë, punues qilimash, zdrukthtarë , kushinierë e aftësi të tjera , të zhvillonin aftësi praktike e të ishin të pavarur përgjatë aktiviteteve funksionale të së përditshmes.

Ola Minxhozi : “Përtej leksioneve, pata mundesinë që të shikoj klasa ku zhvilloheshe mësimi me disa nxënës në klasë. E gjithë puna që zhvillohej në shkollë, ishte e strukuruar dhe bazohej tek nxitjet vizuale. Ata nuk donin që të sfidonin nxënësit e tyre. Ata i ndihmonin ata nepërmjet fotove (figurave, simboleve apo fjalëve të shkruar) dhe përdorimit të tabelave të ndryshme me foto, kështu nxënësit ndiheshin më të qëtë sepse e dinin se ku do të shkonin dhe se cfarë do të ndodhte.E gjithë shkolla përdorte kete metodë dhe foto të ndryshme apo tabela ishin të pranishme kudo në shkollë.

Dajana Bejko : E gjithë mënyra se si puna ishte e organizuar na dha edhe ne mundësinë për të hapur horizonte të reja edhe për qëndrën tonë. E gjithë filozofia e tyre e të mësuarit (REACH), janë mundësi të reja për tu eksploruar dhe për tu bërë pjesë e punës sonë.Mbeta shumë e imresionuar kur më thanë se disa nga mësuesit e fëmijëve ishin ish student të kësaj shkolle të madhe. Ata ishin rritur prej vitesh në qëndër dhe kishin mundësi që tashmë të ishin mësuesit dhe udhërrëfyesit e fëmijëve të tjerë më të vegjël.

Elisa Mino: Sfida jonë për Qendrat Rajonale për Autizmin tani është të strukturojmë mënyrat e implementimit të ketyre tekinikave që pamë në këtë qender.Koha e shpenzuar në kë qender ishte në funksion të plotë të njohurive dhe atësive të reja.

Ky trajnim u bë i mundur nga Ministria punëve WAQF dhe Fondacioni shtetëror kuvajtian WAQF. Qendra Kuvajtiane e Autizmit është themeluar në 1994 nga Dr. Samira Al-Saad dhe drejtohet njekohesisht prej saj. Po ashtu dr. Samira Al Saad eshte edhe Zv.presidente e organizatës botërore për Autizmin.

Çertifikohen 23 profesionistë për metodën ABA.

23 profesionistëve të rinj nga vendi dhe Rajoni përmbyllën me sukses një trajnim 3 mujor më qëndrën Rajonale për Autizmin në Farkë mbi metodën Metodën e Analizës së Sjelljes së Aplikuar ose siç njihet ndryshe ABA.

Trajnimi nuk ishte I bazuar thjesht mbi baza teorike por edhe praktike. Trajnimi praktik ishte ndërtuar në mënyrë të atillë, ku çdo terapist i Qëndrës Rajonale për Autizmin në Farkë përfshiu në seancat terapeutike nga një kandidat pjesëmarrës në trajnim.Koha e vëshgimit në një seance terapeutike ishte minimalisht 7 orë çdo javë, madje pjesmarrësve j’u dha mundësia të punonin në mënyrë të supervizuar nga terapisti përkatës edhe më fëmijët në proces terapie.

trajnimi-aba-tremujorGjatë ceremonisë së çertifikimit të profesionistëve të rinj si logoped ,edukatorë special, psikologë, etj, Presidentja e Fondacionit Fëmijët Shqiptar Dr. Liri Berisha u shpreh e kënaqur që Qendra po ju jep këto mundësi aftësimi terapistëve të rinj që sa vijnë dhe shtohen në numër, dhe për më tepër atyre nga rrethet, për t’ju ardhur kështu në ndihmë atyre prindërve që këto lloj shërbimesh I kanë larg.

Një grupim shumë I veçantë në këtë kurs ishin ata nga Kosova, ku 5 profesionistë të shoqatës “Autizmi” kanë një qëndër të vogël në vendin e tyre për fëmijët në spektër të autizmit dhe janë në hapat e parë të ngritjes së shërbimeve. Ata theksuan se ky lloj kursi ju dha atyre vlerat e vërteta profesionale dhe për ta kjo ishte një gjë shumë e rëndësishme.

Kosovë 1 në 100 fëmijë me Autizëm.

Mbahet Konferenca për të drejtat e fëmijëve me Autizëm.

autizmi-kosove

Në Kosovë 1 në 100 fëmijë lind me autizëm. Shumë prej tyre mbahen të paekspozuar në shoqëri nga familjet e tyre ndërsa rastet që paraqiten nuk ndihmohen nga askush.Kjo gjëndje e fëmijëve me çregullim të spektrit autik u bë e njohur në konferencën “ Politikat nacionale në mbrojtje të të drejtave të personave me autizëm në Kosovë” organizuar nga Zyra për Qeverisje të Mirë në Qeverinë e Kosovës dy ditë më parë në Prishtinë. Fondacioni Fëmijët Shqiptarë si I ftuar kryesor në panelin e diskutimeve u përfaqësua nga pikologia, Dr.Oriola Pampuri.

Dr.Pampuri solli në këtë koferëncë shëmbullin e Fondacionit si modelin më të mirë Rajon për trajtimin dhe zhvillimin e këtyre fëmijëve. Modeli I punës në këtë Fondacion, nëpërmjet Qëndrave Rajonale të Autizmit 1 dhe 2 , bazuar tërësisht në standartet shkencore të organizatës ndërkombëtare “Autism Speaks” tha znj. Papmuri, ka mundësuar që mbi 40 fëmijë të ndjekin shkollën ndërkohë që roli ndërgjegjësues I fondacionit ka bindur shumë familje të kërkojnë ndihmë sapo të shohin shenjat e para.Fale sensibilizimit sot është ulur edhe mosha e diagnostikimit të hershëm nga 3,5 vjeç që ka qënë disa vite më parë, në 1,5 vjeç.

Dr. Oriola Pampuri: “Arsimim I përbashkët, integrim më i shpejtë”

Në temën shkencore “ Arsimim I përbashkët, integrim më I shpejtë” që Dr. Pampuri relatoi në këtë konference,u theksua se Përfshirja është një besim që të gjithë nxënësit mund të jenë pjesë e arsimit të përgjithshëm. Filozofia e përfshirjes sipas Dr. Pampurit redukton dyjëzimin mes sistemit arsimor special dhe atij të përgjithshëm.Studimet tregojnë që falë përfshirjes së fëmijëve autikë në shkolla publike me praninë e një terapisti, në klasë fëmija përvetëson një përmirësim të sjelljes verbale dhe sociale. Fëmijët Autik, kanë një potencial për tu përmirësuar aq sa edhe fëmijët e tjerë. Duke përdorur strategjitë e duhura, shumë prej tyre shfaqin një përmirësim të dukshëm në një mjedis të tillë.

Kryetari i Shoqatës së Autizmit Cenë Krasniqi : “fëmijët me autizëm nuk kanë mbështetje”.

“Shoqëria duhet me ditë që nëse punojmë me ta në fëmijëri, ata mund të bëhen kontribues të kësaj shoqërie, mund të bëhen të pavarur dhe të kontribuojnë për këtë shoqëri, por nëse nuk i bëjmë dhe nëse nuk punojmë me ta në këtë fazën e rinisë ata do të jenë krejt kohën barrë e kësaj shoqërie dhe në të ardhmen duhet me qelë shumë qendra për strehimin e tyre ose dihet mi lanë rrugës të bredhin mos të them pa ndonjë mbështetje fare”, tha Krasniqi.

Konferenca për autizmin kishte për qëllim nxjerrjen e nevojave për të prekurit me autizëm dhe adresimin e tyre në institucionet shtetërore në mënyrë që të krijohen politika në mbrojtje të qytetarëve me këtë dukuri.

Ndriço Blu për Autizmin – 2 Prill 2016

Ndriço Blu për Autizmin – 2 Prill 2016


Fushata Ndriço BLU për Autizmin – 2 Prill 2016

Fushata Ndriço BLU për Autizmin – 2 Prill 2016


Autizmi 2016 – Na mbështesni Sot, të jemi të pavarur Nesër.

Autizmi 2016 – Na mbështesni Sot, të jemi të pavarur Nesër.


Zonjat e Para të trupit diplomatik vizitojnë Qëndrat Rajonale të Autizmit

Zonjat e Para të trupit diplomatik vizitojnë Qëndrat Rajonale të Autizmit


Zonjat e Para të trupit diplomatik të akredituar në Shqipëri dhe zonja Nishani vizitojnë Qëndrat Rajonale të Autizmit 1 & 2.

Fëmijë në spektër të Autizmit u dhurojnë flamujt kombëtar të punuar nga vetë ataNë vazhdim të muajit të ndërgjegjësimit të Autizmit, Qendrat Rajonale 1 dhe 2 (në Farkë dhe Mjull-Bathore, Sauk,) kanë mirëpritur sot 4 gra ambasadore dhe bashkëshortet e ambasadorëve të akredituar me mision diplomatik në vendin tonë. Të shoqeruara nga zonja e parë e vendit znj. Odeta Nishani, përfaqesueset e trupit diplomatik janë pritur nga presidentja Fondacionit Fëmijët Shqiptarë Dr. Liri Berisha dhe stafi i Fondacionit.Zonjat e para të trupit diplomatik të akredituar në vendin tonë janë njohur me qendrat e autizmit , shërbimet terapeutike që ofrohen aty si dhe me modelet e organizimit të punës së ngritur.

Një moment prekës dhe emocionues për këto zonja ishte marrja si dhuratë e flamujve te tyre kombëtarë , punime artizanale nga duart e fëmijëve me çrregullim të autizmit nën asistencën e terapistëve. Këto punime kanë shërbyer jo vetëm si fokus terapie për këta fëmijë por edhe si model pune integrimi.Dr. Liri Berisha u përcolli zonjave të para një shpjegim të shkurtër mbi këtë çrregullim, mundësitë që ekzitojnë për rehabiltimin e tyre si dhe avantazhet e ndërhyjres së hershme.

Ndërmjet të tjerash ajo u shpreh:

“Solidarizohemi me këta prindër që vuajnë gjithë jetën. Solidarizohemi duke u dhënë shpresë , besim, duke u dhënë kurajo se ata nuk janë vetëm por kanë njerëz që I kthejnë sytë edhe nga dhimbja e tyre.Në jetë fëmijët vijnë të gjithë si ëngjëj. Janë shumë të dashur për familjet e tyre, të mezipritur, krijojnë dashuri dhe gëzim, atmosferë krejt të veçantë. Por jo të gjithë janë të njëjtë. Disa vijnë në jetë dhe vrapojnë shumë shpejt, kapin finishin të parët, disa të tjerët janë në karroca, siç janë tetraplegjikët dhe paraplegjikët,dikush ndërton atë që ka projektuar dikush tjetër, kurse në këtë qëndër ka fëmijë që vuajnë çregullimin e spektrit autik.Një shoqëri është e civilizuar atëherë kur të gjithë pjestarët janë pjesë e saj dhe punojnë për këtë shoqëri.Autizmi nuk edhte sëmundje.Autizmi nuk do ilaçe.Autizmi mund të prekë këdo. Dhe logo e Fondacionit tonë është “Autizmi nuk zgjedh”. Puna më e madhe e jona është ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi I gjithë shoqërisë ti kthejë sytë dhe zemrat përpara kësaj dhimbje të madhe që e ka emrin Autizëm”.Në fund përfaqësueset e trupit diplomatik ndoqën me shumë interes  dokumentarin ” Na mbështesni SOT, të jemi të pavarur NESER”.