Gëzuar festën e Halloween-it…!

Gëzuar festën e Halloween-it…!

Fëmijët e duan shumë festën e Halloween-it … që nga qirinjtë e deri tek kostumet e personazheve të ndryshme. Kjo festë e gjeti Qëndrën Rajonale për Autizmin Nr.2 plot me punime të tyre të vizatura dhe të punuara në materiale si letër, copa, kunguj, e pikture, të cilat jo vetëm përshfaqën punën e terapisteve në qender me fëmijet, por edhe nxitën fantazinë e fëmijëve në krijimin e sa më shumë portreteve artistike .

Festa e Halloween-it mblodhi së bashku shumë fëmijë dhe prindër. Këta të fundit u bën pjesë aktive e kesaj feste duke performuar me fëmijët e tyre personazhet e zgjedhura. Të ndihmuar nga terapistët e qendres , performancat me personazhe dhuruan shumë argëtim tek fëmijët dhe tek të rriturit e ftuar.

Duke falenderuar punën e stafit por edhe të vetē prindërve, Dr.Liri Berisha uroi që kjo punë e mrekullueshme me fëmijët të nxitet dhe pasurohet më tej me qëllim formimin dhe pasurimin e tyre .

Fondacioni Fëmijët Shqiptarë pjesë e Forumit të Pragës për Investimin e Fëmijëve në Botë.

Fondacioni Fëmijët Shqiptarë pjesë e Forumit të Pragës për Investimin e Fëmijëve në Botë.


Akademitë Amerikane të Shkencave, Inxhinierive e Mjekësisë dhe Instituti Amerikan I Mjekësisë në partneritet me Fondacionin për Shoqërine e Hapur (OSF) dhe Organizatën ISSAP mblodhen në Pragë ekspertë e drejtues Organizatash  Ndërkombëtare, Universitetesh e Agjencish, në Forumin për Investimin e Fëmijëve në Botë.

Njerëzimi përfundoi epokën 15 vjeçare të Objektivave Zhvillimore të Mijëvjeçarit (Millennium Development Goals) dhe prej Shtatorit 2015 Kombet e Bashkuara kanë miratuar Objektivat për Zhvillimin e Qëndrueshëm (Sustainable Development Goals) ku zhvillimi I fëmijëve dhe ndërhyrjet e hershme zënë një vend specifik e të rëndësishëm për 15 vitet që vijnë.


Forumi I Pragës, me synimin për të mbëritur në rekomandime mbi politikat lokale e rajonale, studimet e së ardhmes dhe shërbimet e reja, ishte ndërtuar si një platforme diskutimesh prej aktorësh globalë ndër më të rëndësishmit në fushë, si : CDC, Eunice Kennedy Schriver National Institute of Child Health and Human Development, US Committy for Refugees and Commission, European Commission; organizatash a agjensish nderkombetare si Autism Speaks, UNICEF, Save the Children, Human Rights Watch, ACEV, etj; Universitetesh si: Harvard, UCLA, Neë York State, Georgia State, Portland, Stockholm etj.

Presidentja e Fondacionit të Fëmijëve Shqiptarë, Dr. Liri Berisha ishte ftuar në Forum për të prezantuar modelin e punës në ndërhyrjen e hershme mbi autizmin në Shqipëri, përzgjedhur nga organizatorët si një prej ‘praktikave te mira’ ne rajon.


Në fjalën e saj Dr. Liri Berisha, pas falenderimit dhe shprehjes së mirënjohjes për këtë ftesë, tha : ‘Mendoj se historia jonë është përgjithësisht një histori suksesi. Mbi të gjitha kemi gjallëruar shpresë, në një vend të varfër, me shume probleme ku, me gjithë përparimet, barra mbi familjet mbetet e madhe.

Në ndërhyrjen e tij, Drejtuesi Shkencor I Qendrës Rajonale te Autizmit, Dr. Ariel Çomo përmendi, ndërmjet të tjerave, rëndësinë që në nisje, që I është dhënë pjesës kërkimore dhe mbledhjes së të dhënave në zbatimin e programit në Tiranë si një element kyç në mbarëvajtjen e programeve të ndërhyrjes së hershme në fëmijët me probleme zhvillimi.


Në përfundim të Forumit, Raporti Final I hartuar mbi bazën e të dhënave të referuara dhe diskutimeve, do t’i dërgohet Qeverise Amerikane për të hartuar më tej politika dhe inisiativa në fushën e problemeve të zhvillimit.

4 Nentor 2015

Fondacioni në Forumin e Pragës për Investimin e Fëmijëve në Botë.

Fondacioni në Forumin e Pragës për Investimin e Fëmijëve në Botë.

Akademitë Amerikane të Shkencave, Inxhinierive e Mjekësisë dhe Instituti Amerikan I Mjekësisë në partneritet me Fondacionin për Shoqërine e Hapur (OSF) dhe Organizatën ISSAP mblodhen në 4 Nëntor 2015 në Pragë ekspertë e drejtues Organizatash Ndërkombëtare, Universitetesh e Agjencish, në Forumin për Investimin e Fëmijëve në Botë.

Njerëzimi përfundoi epokën 15 vjeçare të Objektivave Zhvillimore të Mijëvjeçarit (Millennium Development Goals) dhe prej Shtatorit 2015 Kombet e Bashkuara kanë miratuar Objektivat për Zhvillimin e Qëndrueshëm (Sustainable Development Goals) ku zhvillimi I fëmijëve dhe ndërhyrjet e hershme zënë një vend specifik e të rëndësishëm për 15 vitet që vijnë.

Forumi I Pragës, me synimin për të mbëritur në rekomandime mbi politikat lokale e rajonale, studimet e së ardhmes dhe shërbimet e reja, ishte ndërtuar si një platforme diskutimesh prej aktorësh globalë ndër më të rëndësishmit në fushë.

Presidentja e Fondacionit të Fëmijëve Shqiptarë, Dr. Liri Berisha ishte ftuar në Forum për të prezantuar modelin e punës në ndërhyrjen e hershme mbi autizmin në Shqipëri, përzgjedhur nga organizatorët si një prej ‘praktikave te mira’ ne rajon.

Në fjalën e saj Dr. Liri Berisha, pas falenderimit dhe shprehjes së mirënjohjes për këtë ftesë, tha : ‘Mendoj se historia jonë është përgjithësisht një histori suksesi. Mbi të gjitha kemi gjallëruar shpresë, në një vend të varfër, me shume probleme ku, me gjithë përparimet, barra mbi familjet mbetet e madhe”.

Në ndërhyrjen e tij, Drejtuesi Shkencor I Qendrës Rajonale te Autizmit, Dr. Ariel Çomo përmendi, ndërmjet të tjerave, rëndësinë që në nisje, që I është dhënë pjesës kërkimore dhe mbledhjes së të dhënave në zbatimin e programit në Tiranë si një element kyç në mbarëvajtjen e programeve të ndërhyrjes së hershme në fëmijët me probleme zhvillimi.

Në përfundim të Forumit, Raporti Final I hartuar mbi bazën e të dhënave të referuara dhe diskutimeve, do t’i dërgohet Qeverisë Amerikane për të hartuar më tej politika dhe inisiativa në fushën e problemeve të zhvillimit.